khi mua đất phải đóng những loại thuế nào?

khi mua đất phải đóng những loại thuế nào?

Khi ký hợp đồng mua bán nhà các bên có thể tự thỏa thuận để quyết định bên nào có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như các khoản phí, lệ phí khác.

Thuế là khoản thu chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện những chính sách phát triển an sinh xã hội. Chính vì vậy khi bạn muốn mua hay bán bất động sản đều bị đánh thuế thu nhập cá nhân hay những loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

Khi mua đất phải đóng những loại thuế nào?

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai năm 2013

– Nghị định số 45/2011/NĐ-CP

– Thông tư số 34/2013/TT-BTC

– Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP

2.Thuế thu nhập cá nhân

Trong trường hợp bạn mua trực tiếp từ cá nhân khác thì theo quy định tại điểm c khoản 1.2 Điều 1 Công văn 17526/2014/BTC-TCT:

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

Thông thường, người bán là người phát sinh thu nhập tính thuế nên người bán sẽ phải chịu mức thuế này, nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc nộp thuế thì bạn có thể thay người bán đóng.

3. Lệ Phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại bảng giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai kệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà dất theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP là 0,5%, bên mua tức là bên đứng ra kê khai sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ phải nộp khoản tiền lệ phí này.

Tuy nhiên hai bên vẫn có quyền thỏa thuận với nhau về việc bên mua hay bên bán sẽ đứng ra thanh toán khoản lệ phí này.

4. Lệ phí công chứng:

Việc bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một cá nhân thì hợp đồng chuyển nhượng bắt buộc phải được công chứng, chứng thực. Phí công chứng được xác định theo Thông tư 257/2016/TT-BTC thì sẽ là 1 triệu đồng công với 0,06% giá trị tài sản vượt quá 1 tỷ đồng (trong trường hợp này là 0,06% của 200 triệu).

Về phí công chứng, hai bên sẽ thỏa thuận với nhau về việc thanh toán.

5. Các loại lệ phí khác

Lệ phí địa chính, phí thẩm định tài sản, đo đạc… do từng địa phương có quy định. Các bên thực hiện chuyển nhượng cũng có thể thỏa thuận về việc ai chịu mức phí này.

Trên đây là toàn bộ những khoản thuế, phí mà người mua bán bất động sản phải thực hiện theo nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.

>>> XEM THÊM: MẸO NÉ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Huyền

Liên hệ nhanh

Thông báo mới nhất Google