Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hy vọng rằng với những gì luật Trí Nam chia sẻ sau đây về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm thực hiện điều chỉnh...

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là quy trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhằm mở rộng vốn, phạm vi, lĩnh vực kinh doanh hoặc có bất kỳ thay đổi nào sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh đầu tư theo pháp luật quy định. Như vậy điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục quan trọng và cần thiết bạn nên lưu tâm.

Công ty luật Trí Nam sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục.

1.Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không phải thẩm tra hồ sơ điều chỉnh

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện có của doanh nghiệp;

– 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;

– Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.

2.Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp

Giấy tờ về trụ sở bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

>>> XEM THÊM: DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

3.Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp:

Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn); xác nhận ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm.

4.Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp:

 Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới.

5.Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: 

Bản công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin.

6.Trường hợp thay đổi phải cấp giấy phép kinh doanh cần cung cấp: 

báo cáo tài chính có lãi 02 năm gần nhất/ hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa.; chứng minh kinh nghiệm đối với kinh doanh.

Nguyễn Huyền

Liên hệ nhanh

Thông báo mới nhất Google