Thẻ: Thanh tra Chính Phủ

  • Home
  • Dự án BĐS thuộc diện thanh tra năm 2020
Dự án BĐS thuộc diện thanh tra năm 2020
  • btv01
  • 04/04/2020

Dự án BĐS thuộc diện thanh tra năm 2020

Trong năm 2020, Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên kế hoạch thanh tra việc chấp hành...

Chi tiết

Thông báo mới nhất Google